Үнэ: Сонголтоор

Үнийн санал: /Үйлдвэрээс Эрээн хүртэлх тээврийн зардалыг нийлүүлэгч байгууллага хариуцна/

8 кг SGX8 = 15.800 юань
10 кг SGX10 = 16.800 юань
12 кг SGX12 = 17.800 юань
15 кг SGX15 = 21.800 юань
20 кг SGX20 = 24.800 юань

 

 

comments