Үнэ: 4.500 юань

Үйлдвэрлэл явуулж байх үед чельнокондоо утас орооно гэдэг цаг зав, хүч хөдөлмөр гарзадсан төвөгтэй ажил байдаг. Цаг хугацаа гэдэг бол үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд алт л гэсэн үг. Утас ороож суухын оронд ажлаа гүйцэтгэж байвал бүтээмж хүртэл илүү байх биш гэж үү. Тэгвэл энэхүү автомат утас ороогчийг ашиглаад үз. Таны цаг завыг хичнээн их хэмнэнэ гээч.

 

comments